حضرت آقای رییسی موید من عند الله هستند و قطعا رای میاورند


آقای رییسی رای میاورند و فضا به نفع ایشان است

اما مهمتر از آن تاییدات الهی در یکسال گذشته است است:
۱)رای آوری ترامپ و غافلگیری کل جهان و ناکامی کامل دولت تدبیر در پروژه مرموز رابطه با امریکا
۲)مرگ ناگهانی رفسنجانی(حامی مهم دولت فعلی)
۳)زمین خوردن مفتضحانه احمدی نژاد که میتوانست رای آقای رییسی را بشکند و این کار، کار خدا بود

۴) محبوبیت و مطرح شدن ناگهانی آقای رییسی بین اکثر انقلابیون

اینها نصرت واضح خداست پس از این به بعد هم نصرت با ایشان است
۹۶/۲/۱۶


برچست ها :