***دو نکته مهم درباره کتابها و سخنرانی‌ها و علوم مختلف:

– نکته اول:دو نوع علم داریم علوم ابزاری مثل ریاضی فیزیک شیمی و ریاضیاتِ مربوط به علم اقتصاد وغیره. که بخودی خود نه اسلامی‌ند و نه ضد اسلامی بلکه ابزار هستند برای رسیدن به هدف. شبیه یک چاقو که ابزار است و با آن میتوان یک کافر ضد دین را کشت یا نعوذ بالله یک بی گناه را.
دسته دوم از علوم ، علوم بینشی و گرایشها و علوم مربوط به جهان بینی هستند. این علومند که اسلامی و غیر اسلامی دارند. مثلا در علم اقتصاد گرایشهای اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد. یا در روانشناهی و جامعه شناسی وغیره هم همینطور.قسمتی از علوم روانشناسی یا تربیتی یا جامعه‌شناسی جزء علوم ابزاریند و قسمتی از آن علوم بینشی وجهانبینی.

– نکته دوم:مسئله مهم دیگری که وجود دارد در بین علومی که صحیح و درست هم هستند، دو نوع علم داریم: علوم دارای اولویت و اصلی و علوم فرعی یا بااولویت کمتر. بسیاری از کتابها و سخنرانان به مسائل فرعی و علوم فرعی میپردازند یا طوری به علوم فرعی میپدازند و آنقدر آن علوم فرعی را بزرگ میکنند که در نظر مخاطب از علوم اصلی هم مهمتر میشود و ای کاش مخاطب اصلا این کتاب را نمیخواند؛ زیرا ضررش از سودش بیشتر است و فکرش خراب شده است.


برچست ها :