هدف حضرت زهرا (سلام الله علیها) از وصیت به دفن مخفیانه چه بود؟

آن حضرت در حقیقت با این اقدام خویش چندین پرسش را در مقابل نگاه تاریخ و آیندگان قرار می دهد تا همواره این سؤالات مطرح باشد:
که چرا قبر فاطمه (سلام الله علیها) پنهان است؟
چرا دختر پیامبر خاتم (صلّی الله علیه وآله) شبانه و پنهانی دفن شد؟ چرا علی (علیه السلام)، بدون اطلاع ابوبکر و عمر بر وی نماز خواند؟
آیا کسی که جانشین پیامبر (صلّی الله علیه وآله) بود، شایستگی نماز خواندن بر وی را نداشت؟
و چراهای دیگر... .
آری، فاطمه (سلام الله علیها) وصیت کرد که او را شبانه دفن نموده و هیچ یک از کسانی را که بر وی ستم کرده اند را خبر نکنند و این بهترین سند مظلومیت آن حضرت است تا ثابت گردد که ایشان مورد ظلم قرار گرفته و شهیده از دنیا رفته اند و از افرادی که بر وی ستم کرده اند هرگز راضی نشده و بدون رضایت از خلفا از دنیا رفته اند.

برای اثبات این ادعا روایات فراوانی در کتب شیعه و سنی وارد شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1- محمد بن اسماعیل بخارى مى‌نویسد:
فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ، شش ماه پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) زنده بود، زمانى كه از دنیا رفت، شوهرش علی (علیه السلام) او را شبانه دفن كرد و ابوبكر را با خبر نساخت.
صحیح البخاری، ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازی

2- ابن قتیبه دینورى مى‌نویسد:
فاطمه از ابوبکر میراث پدرش را خواست، ابوبکر نپذیرفت، قسم خورد که دیگر با او (ابوبکر) سخن نگوید و وصیت کرد که شبانه دفن شود تا او (ابوبکر) در دفن وى حاضر نشود.
تأویل مختلف الحدیث، ج 1، ص 300

3- عبد الرزاق صنعانى مى‌نویسد:
فاطمه دختر پیامبر شبانه به خاك سپرده شد، تا ابوبكر بر وى نماز نخواند؛ چون بین آن دو اتفاقاتى افتاده بود.
و در ادامه نیز مى‌گوید:
از حسن بن محمد نیز همانند این روایت نقل شده است؛ مگر این كه در این روایت قید شده است كه خود فاطمه این چنین وصیت كرده بود.
المصنف، ج 3، ص 521

4- ابن أبی‌الحدید به نقل از جاحظ مى‌نویسد:
شكایت و ناراحتى فاطمه (از دست غاصبین) به حدى رسید كه وصیت كرد ابوبكر بر وى نماز نخواند.
و در جاى دیگر مى‌نویسد: مخفى كردن شهادت فاطمه (سلام الله علیها) و محل دفن او و نماز نخواندن ابوبكر و عمر و هر آن چه كه سید مرتضى گفته است ، مورد تأیید و قبول من است؛‌ زیرا روایات بر اثبات این موارد صحیح ‌تر و بیشتر است و همچنین ناراحتى و خشم فاطمه بر شیخین نزد من از اقوال دیگر اعتبار بیشترى دارد.
شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 157
شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 170

از روایات تشیع :
5- شیخ صدوق در علت دفن شبانه آن حضرت مى‌ نویسد:
علی بن ابوحمزه از امام صادق (علیه السلام) پرسید: چرا فاطمه را شب دفن كردند نه روز؟
فرمود: فاطمه (سلام الله علیها) وصیت كرده بود تا در شب وى را دفن كنند تا ابوبكر و عمر بر جنازه آن حضرت نماز نخوانند.
علل الشرایع ج‏1، ص185
با توجه به این روایات و اعتراف بزرگان اهل سنت، دلیل دفن شبانه آن حضرت، وصیت آن حضرت بود که نمی خواست افرادی که به حضرتش ستم روا داشته اند بر جنازه اش نماز بخوانند.

نتیجه گیری :
حضرت زهرا (سلام الله علیها)، با این عمل خود خواستند تا این لکه ننگ تا ابد در پیشانی تاریخ بماند که دختر پیامبر خدا (صلّی الله علیه وآله) با نارضایتی و ناراحتی از آن دو شخص از دنیا رفته اند و این خود شاهدی است جاودانه بر ظلم ها و ستم های فراوانی که از سوی خلفا بر آن حضرت روا داشته شد، به طوری که حتی سانسورهای فراوان عامه در کتاب هایشان نیز نمی تواند این پرسش ها را از ذهن حقیقت جویان پاک کند.

@bahjat_ir1


برچست ها :