آفرین
ای ول به غیرتت
من از آدمای غیرتمند خوشم میاد چون فهمیدم
هرکسی غیرتش زیاده ناموس خودش رو خیلی دوست داره


برچست ها :